facebook
Actualitate Opinii Social

Despre referendum: „Încalcă interdicția suprimării vreunui drept sau libertate fundamentală”

Judecătorul Daniel Morar, membru al Curții Constituționale a României consideră că Legea de revizuire a Constituției este ilegală pentru că încalcă 3 articole mari și late din Constituția României, din Convenția Europeana a Drepturilor Omului cât și din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. În continuarea articolului voi încerca să demonstrez de ce este ILEGAL acest referendum!

Referendumul pentru familia tradițională este ILEGAL! PSD pregătește o mutare extraordinară

Trist este faptul că, Curtea Constituțională a României a decis că actul normativ respectă dispozițiile Legii fundamentale privitoare la revizuire. Daniel Morar, membru CCR, constată că se propune o nouă redactare a alin. 1 al art. 48 din Constituție: „Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatoririle părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor.”

“Deosebirea faţă de redactarea actuală a aceluiaşi alineat constă în înlocuirea sintagmei ‘între soţi’ cu sintagma ‘între un bărbat şi o femeie’. În acest context, apreciem necesară determinarea noţiunii de ‘soţ’, care este în mod inerent legată de viaţa de familie şi, în consecinţă, de protecţia conferită de art. 26 din Constituţie, de art. 7 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum şi de art. 8 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, se menţionează în opinia separată a lui Daniel Dragomir.

Legea fundamentală a românilor este Constituția, lege la care aderăm toți locuitorii acestui stat plin de prigonitori. Membrii CCR-ului sunt cetățenii care înțeleg cel mai bine cum funcționează legea și norma, sunt cei care înțeleg cum funcționează Constituția, CEDO,  CDFUE. Se pare că uită un lucru esențial, acela că legea sunt egală pentru toți, iar mai presus de lege stă Constituția. Acest referendum încalcă art. 26 din Constituție, iar acest articol, la alin.1 spune: „Autoritățile publice respectă și ocrotesc viața intimă, familială și privată.” Să mai ai încredere în membrii Curtii Constituționale a României?

Prin frumoasa noastra aderare la Uniunea Europeana din data de 1 ianuarie 2007 am aderat inclusiv la valorile și principiile uniunii. Uniunea este întemeiată pe valorile indivizibile și universale ale demnității umane, libertății, egalității și solidarității, acestea se întemeiază pe principiul democrației și statului de drept. Dar ce te faci când un referendum al unui stat membru UE încalcă un articol esențial al CDFUE? Referendumul încalcă art. 7, cu privire la respectarea vieții private și de familie , care spune așa „orice persoana are dreptul la respectarea vieții private și de familie, a domiciliului și a secretului comunicațiilor”.

Ultimul lucru pe care îl încalcă acest referendum este Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Dar aici încalcă chiar doua articole, art.1 și art. 8. Scopul Convenției Europene a Drepturilor Omului este acela de a realiza o uniune mai strânsă între membrii săi și că unul dintre mijloacele pentru a atinge acest scop este apărarea și dezvoltarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Primul articol pe care îl încalcă acest referendum este art.1 cu privire la obligația de a respecta drepturile omului care spune „Înaltele părți contractuale recunosc oricărei persoane aflate sub jurisdicția lor drepturile și libertățile definite în titlui I (Titlui I – Drepturi și libertăți) al prezentei convenții. Iar al doilea articol pe care îl încalcă acest referendum este art. 8 cu privire la dreptul la respectarea vieții private și de familie, care spune alin. 1 „Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului său şi a corespondenţei sale.”; alin. 2 „Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în exercitarea acestui drept decât în măsura în care acesta este prevăzut de lege şi constituie, într-o societate democratică, o măsură necesară pentru securitatea naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale”.

După acest articol de ziar în care am încercat cât mai la obiect să demonstrez de ce este ilegal acest referendum, trageți voi concluzia dacă este normal ca un stat care ar trebui să își apere cetățenii să îi prigonească. A trecut vremea în care negrii erau folosiți ca sclavi, a trecut vremea în care evreii erau gazați. A trecut vremea în care omenirea era primitivă și a înțeles nevoia evoluției!

Leave A Comment

Continut Sponsorizat

Se încarcă...